Voorwaarden

LEVERING EN VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

Levering en betaling


Betaling

in geval van betaling per overschrijving kunt u dit doen op rekening BE14 7310 4604 708 met vermelding van naam.  Al onze prijzen zijn vermeld in € en BTW inbegrepen.


Leveringstermijn

Indien betaling per overschrijving wordt uw bestelling verstuurd na ontvangst van de betaling.


Transportkosten

De transport kosten bedragen € 3  per levering indien u zes potjes van 280 g of minder bestelt.  Vanaf zeven potjes is de verzending gratis.

Verzakingsrecht


Binnen de 7 dagen na ontvangst van de stroop hebt u het recht de zending te retourneren. Het spreekt voor zich dat de potjes niet mogen geopend zijn, en de levering onbeschadigd bij ons dient afgeleverd te worden.
U betaalt enkel de transport en betalingskosten van de aankoop.
Stuur ons steeds voorafgaandelijk een e-mail met de reden van terugzending en de gegevens van uw bankrekening.
Ons adres kunt U vinden op onze contact pagina.


Algemene voorwaarden


Het feit dat de klant ons een bestelling toevertrouwt houdt in dat hij kennis heeft van en zich akkoord verklaart met onze tarieven.


De bestelling gedaan door de koper en waarvan de omschrijving vermeld op de "bestelbon"is herroepbaar en verbindt in geen enkel opzicht de verkoper tot uitvoeren van de gehele bestelling indien een deel van de goederen niet voorradig is.


De eventuele rest die niet moet geleverd worden zal niet als blijvend beschouwd worden en zal worden vernietigd. De verkoper zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor de aanvulling van de bestelling: bijgevolg zal een nieuwe bestelling worden bevestigd.


De toegepaste prijs op de bestelbon voor de ontbrekende goederen zal niet teruggehouden worden voor latere levering en de verkoper zal niet gebonden zijn aan andere prijzen dan diegene van zijn laatste tarief in omloop.


Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven en leiden hoogstens, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke termijn wordt toegestaan, tot verbreking zonder schadevergoeding.
Uitvoeringen van bestellingen mogen geweigerd worden zo de vorige levering niet betaald werden.

Verzending der goederen geschiedt op risico en kosten van de koper. Terugzending van goederen dient vrachtvrij te geschieden.

In ontvangstname van de goederen denkt alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteit. Alle andere klachten dienen behoorlijk gemotiveerd binnen de 5 dagen na ontvangst van factuur schriftelijk te worden medegedeeld.

Bij afwijking van kwaliteit der goederen kan alleen de vervanging worden gevorderd zonder enige vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade.


In geval van betwisting is alle de heer Vrederechter van Tielt of de Rechtbank van eerste Aanleg c.q. Koophandel te Brugge bevoegd.


De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige clausules.


  

FESTUMMA Deinstesteenweg 92A 8700 Tielt | diane@sfeermarkt-festumma.com| +32 (0)472 02 13 17 | BTW BE 0719.278.952

Website: www.b-fair.be